[client] Update translations (Bulgarian)
/ test-build (push) Successful in 1m25s Details

Currently translated at 34.9% (658 of 1883 strings)

Translation: Iceshrimp/locales
Translate-URL: https://translate.iceshrimp.dev/projects/iceshrimp/locales/bg/
This commit is contained in:
Salif Mehmed 2024-01-27 13:11:10 +00:00 committed by Weblate
parent dbaec21750
commit 565c2efbe5
1 changed files with 384 additions and 61 deletions

View File

@ -20,28 +20,28 @@ otherSettings: Други Настройки
profile: Профил
timeline: Инфопоток
noAccountDescription: Този потребител все още не е написал своята биография.
login: Впиши се
loggingIn: Вписване
logout: Отпиши се
signup: Регистрирай се
login: Вписване
loggingIn: Влизане
logout: Отписване
signup: Регистриране
uploading: Качване…
save: Запазване
users: Потребители
addUser: Добавяне на потребител
addInstance: Добавяне на сървър
favorite: Добавяне в отметки
favorite: Добавяне към отметките
favorites: Отметки
alreadyFavorited: Вече е добавено в отметки.
cantFavorite: Неуспешно добавяне в отметки.
alreadyFavorited: Вече е добавено към отметките.
cantFavorite: Неуспешно добавяне към отметките.
unpin: Откачане от профила
copyLink: Копиране на връзката
delete: Изтриване
deleted: Изтрито
deleteAndEdit: Изтриване и редактиране
edited: Редактирано на {date} {time}
addToList: Добави в списък
sendMessage: Изпрати съобщение
copyUsername: Копирай потребителското име
addToList: Добавяне в списък
sendMessage: Изпращане на съобщение
copyUsername: Копиране на потребителското име
searchUser: Търсене на потребител
reply: Отговор
jumpToPrevious: Премини към предишно
@ -70,37 +70,37 @@ followRequest: Заявка за последване
followRequests: Заявки за последване
unfollow: Отследване
enterEmoji: Въведи емоджи
quote: Цитат
quote: Цитиране
pinnedNote: Закачена публикация
pinned: Закачено в профила
you: Ти
clickToShow: Кликни за показване
add: Добави
clickToShow: Щракни за показване
add: Добавяне
reaction: Реакции
enterFileName: Въведи име на файл
block: Блокирай
unblock: Отблокирай
block: Блокиране
unblock: Отблокиране
emojiName: Име на емоджи
emojiUrl: URL на емоджи
addEmoji: Добави
flagSpeakAsCat: Говори като котка
emojiUrl: URL адрес на емоджи
addEmoji: Добавяне
flagSpeakAsCat: Говорене като котка
flagShowTimelineReplies: Показване на отговори в инфопотока
addAccount: Добави акаунт
showOnRemote: Отвори оригиналната страница
addAccount: Добавяне на акаунт
showOnRemote: Отваряне на оригиналната страница
general: Общи
emoji: Емоджи
emojis: Емоджита
wallpaper: Тапет
setWallpaper: Задай тапет
setWallpaper: Задаване на тапет
searchWith: 'Търсене: {q}'
youHaveNoLists: Нямаш никакви списъци
host: Хост
selectUser: Избери потребител
selectUser: Избор на потребител
recipient: Получател(и)
instances: Сървъри
registeredAt: Регистриран на
latestRequestSentAt: Последно изпратена заявка
blockThisInstance: Блокирай този сървър
blockThisInstance: Блокиране на този сървър
operations: Операции
version: Версия
metadata: Метаданни
@ -109,7 +109,7 @@ instanceInfo: Информация за сървъра
statistics: Статистика
noUsers: Няма потребители
noInstances: Няма сървъри
editProfile: Редактирай профил
editProfile: Редактиране на профила
done: Готово
preview: Преглед
default: По подразбиране
@ -117,7 +117,7 @@ defaultValueIs: 'По подразбиране: {value}'
federating: Федериране
instanceFollowers: Последователи на сървъра
instanceUsers: Потребители на този сървър
changePassword: Промяна на парола
changePassword: Промяна на паролата
security: Сигурност
newPassword: Нова парола
more: Още
@ -125,32 +125,32 @@ featured: Представено
noSuchUser: Потребителят не е намерен
upload: Качване
explore: Разглеждане
start: Започни
start: Започване
activity: Дейност
images: Изображения
birthday: Рожден ден
yearsOld: на {age} години
location: Местонахождение
theme: Теми
light: Светло
dark: Тъмно
light: Светла
dark: Тъмна
lightThemes: Светли теми
darkThemes: Тъмни теми
fileName: Име на файл
selectFile: Избери файл
selectFiles: Избери файлове
selectFolder: Избери папка
selectFolders: Избери папки
renameFile: Преименувай файл
selectFile: Избор на файл
selectFiles: Избор на файлове
selectFolder: Избор на папка
selectFolders: Избор на папки
renameFile: Преименуване на файла
folderName: Име на папка
createFolder: Създай папка
renameFolder: Преименувай тази папка
addFile: Добави файл
createFolder: Създаване на папка
renameFolder: Преименуване на тази папка
addFile: Добавяне на файл
emptyFolder: Тази папка е празна
inputNewFileName: Въведи ново име на файл
inputNewFolderName: Въведи ново име на папка
copyUrl: Копирай URL
rename: Преименувай
copyUrl: Копиране на URL адреса
rename: Преименуване
reload: Опресняване
thisYear: Година
thisMonth: Месец
@ -161,11 +161,11 @@ yearX: '{year}'
pages: Страници
integration: Интеграции
registration: Регистрация
markAsReadAllUnreadNotes: Маркирай всички публикации като прочетени
markAsReadAllTalkMessages: Маркирай всички съобщения като прочетени
markAsReadAllUnreadNotes: Маркиране на всички публикации като прочетени
markAsReadAllTalkMessages: Маркиране на всички съобщения като прочетени
help: Помощ
inputMessageHere: Въведи съобщение тук
close: Затвори
close: Затваряне
group: Група
groups: Групи
invites: Покани
@ -173,7 +173,7 @@ members: Членове
messagingWithGroup: Групов чат
title: Заглавие
text: Текст
enable: Включи
enable: Включване
next: Следващо
retype: Въведи отново
noMessagesYet: Все още няма съобщения
@ -191,12 +191,12 @@ passwordNotMatched: Не съвпада
or: Или
language: Език
aboutX: Относно {x}
unfavorite: Премахване от отметки
favorited: Добавено в отметки.
unfavorite: Премахване от отметките
favorited: Добавено към отметките.
copyContent: Копиране на съдържанието
monthAndDay: '{day}/{month}'
deleteAndEditConfirm: Сигурни ли сте, че искате да изтриете тази публикация и да я
редактирате? Ще загубите всички реакции, подсилвания и отговори към нея.
deleteAndEditConfirm: Сигурен ли си, че искаш да изтриеш тази публикация и да я редактираш?
Ще загубиш всички реакции, подсилвания и отговори към нея.
older: по-старо
followRequestAccepted: Заявка за последване приета
export: Експортиране
@ -209,29 +209,29 @@ removeReaction: Премахни реакцията си
editWidgetsExit: Готово
flagAsCat: Котка ли си? 😺
loginFailed: Неуспешно вписване
removeWallpaper: Премахни тапет
selectInstance: Избери сървър
removeWallpaper: Премахване на тапета
selectInstance: Избор на сървър
latestRequestReceivedAt: Последно получена заявка
stopActivityDelivery: Спри изпращането на дейности
stopActivityDelivery: Спиране на изпращането на дейности
software: Софтуер
blockedInstances: Блокирани сървъри
pinLimitExceeded: Не може да закачаш повече публикации
instanceFollowing: Последвани на сървъра
currentPassword: Настояща парола
keepOriginalUploading: Запази оригиналното изображение
currentPassword: Текуща парола
keepOriginalUploading: Запазване на оригиналното изображение
themeForLightMode: Тема за използване в светъл режим
themeForDarkMode: Тема за използване в тъмен режим
syncDeviceDarkMode: Синхронизиране на тъмния режим с настройките на устройството
deleteFolder: Изтрий тази папка
deleteFolder: Изтриване на тази папка
hasChildFilesOrFolders: Тъй като тази папка не е празна, тя не може да бъде изтрита.
signinRequired: Моля, регистрирайте се или се впишете, преди да продължите
signinFailed: Неуспешно вписване. Въведените потребителско име или парола са неправилни.
emailRequiredForSignup: Изискване за адрес на е-поща за регистриране
createGroup: Създай група
emailRequiredForSignup: Изискване на адрес на ел. поща за регистриране
createGroup: Създаване на група
noteOf: Публикация от {user}
unavailable: Не е свободно
passwordMatched: Съвпада
unmarkAsSensitive: Отмаркирай като деликатно
unmarkAsSensitive: Отмаркиране като деликатно
introIceshrimp: Добре дошли! Iceshrimp е децентрализирана социална медийна платформа
с отворен код, която е безплатна завинаги! 🚀
headlineIceshrimp: Децентрализирана социална медийна платформа с отворен код, която
@ -240,8 +240,8 @@ searchPlaceholder: Търсене във Федивселената
pin: Закачане в профила
youGotNewFollower: те последва
showLess: Покажи по-малко
markAsSensitive: Маркирай като деликатно
clearCachedFiles: Изчисти кеша
markAsSensitive: Маркиране като деликатно
clearCachedFiles: Изчистване на кеша
inMb: В мегабайти
pinnedUsers: Закачени потребители
pinnedNotes: Закачени публикации
@ -251,7 +251,7 @@ recaptcha: reCAPTCHA
enableRecaptcha: Включване на reCAPTCHA
license: Лиценз
_theme:
explore: Разгледай темите
explore: Разглеждане на темите
description: Описание
color: Цвят
key: Ключ
@ -261,6 +261,16 @@ _theme:
installedThemes: Инсталирани теми
keys:
link: Връзка
hashtag: Хаштаг
mention: Споменаване
fg: Текст
renote: Подсилване
manage: Управление на темите
install: Инсталиране на тема
code: Код на темата
builtinThemes: Вградени теми
constant: Константа
addConstant: Добавяне на константа
_time:
second: Секунди
minute: Минути
@ -290,6 +300,8 @@ _filters:
notesAfter: Публикации след
followingOnly: Само последвани
followersOnly: Само последователи
_dialog:
word: дума
_permissions:
"write:favorites": Редактирай списъка си с отметки
"read:favorites": Виж списъка си с отметки
@ -301,30 +313,62 @@ _widgets:
digitalClock: Дигитален часовник
clock: Часовник
notifications: Известия
button: Бутон
photos: Снимки
unixClock: UNIX часовник
activity: Дейност
slideshow: Слайдшоу
_profile:
description: Биография
metadata: Допълнителна информация
metadataContent: Съдържание
name: Име
username: Потребителско име
metadataEdit: Редактиране на допълнителната информация
_timelines:
recommended: Препоръчани
local: Местни
social: Социални
global: Глобални
home: Начало
_pages:
blocks:
_numberInput:
default: Стойност по подразбиране
text: Заглавие
_switch:
default: Стойност по подразбиране
text: Заглавие
_radioButton:
default: Стойност по подразбиране
title: Заглавие
_textInput:
default: Стойност по подразбиране
text: Заглавие
_textareaInput:
default: Стойност по подразбиране
text: Заглавие
button: Бутон
if: Ако
image: Изображения
text: Текст
_post:
text: Съдържание
_button:
_action:
_dialog:
content: Съдържание
text: Заглавие
_counter:
text: Заглавие
inc: Стъпка
_if:
variable: Променлива
script:
categories:
list: Списъци
value: Стойности
fn: Функции
blocks:
_join:
arg1: Списъци
@ -338,6 +382,53 @@ _pages:
_rannum:
arg1: Минимална стойност
arg2: Максимална стойност
text: Текст
_strLen:
arg1: Текст
_strPick:
arg1: Текст
_strReplace:
arg1: Текст
_strReverse:
arg1: Текст
_if:
arg2: Тогава
arg3: Иначе
arg1: Ако
_stringToNumber:
arg1: Текст
_splitStrByLine:
arg1: Текст
ref: Променлива
fn: Функция
_listLen:
arg1: Списък
_dailyRandomPick:
arg1: Списък
_seedRandomPick:
arg2: Списък
_pick:
arg1: Списък
_randomPick:
arg1: Списък
types:
string: Текст
array: Списък
contentBlocks: Съдържание
created: Страницата е създадена успешно
deleted: Страницата е изтрита успешно
newPage: Създаване на нова страница
editPage: Редактиране на тази страница
featured: Популярни
like: Харесване
contents: Съдържание
font: Шрифт
title: Заглавие
liked: Харесани страници
my: Моите страници
pageSetting: Настройки на страницата
editThisPage: Редактиране на тази страница
updated: Страницата е редактирана успешно
aboutIceshrimp: Относно Iceshrimp
token: Токен
moderator: Модератор
@ -348,6 +439,8 @@ _deck:
tl: Инфопоток
direct: Директни съобщения
notifications: Известия
antenna: Антена
list: Списък
createNewClip: Създай нова подборка
unclip: Премахни от подборка
repliesCount: Брой изпратени отговори
@ -360,12 +453,18 @@ currentVersion: Настояща версия
latestVersion: Най-нова версия
createdAt: Създадено на
clips: Подборки
translate: Преведи
translate: Превеждане
translatedFrom: Преведено от {x}
whatIsNew: Покажи промените
whatIsNew: Показване на промените
searchResult: Резултати от търсенето
_aboutIceshrimp:
translation: Преводи
contributors: Основни сътрудници
source: Iceshrimp разработка
changelog: Дневник на промените
documentation: Документация
chatroom: Чат стая
allContributors: Всички сътрудници
pinnedPages: Закачени страници
about: Относно
administrator: Администратор
@ -374,12 +473,30 @@ _notification:
_types:
follow: Нови последователи
reaction: Реакции
renote: Подсилвания
quote: Цитирания
pollVote: Гласувания в анкети
receiveFollowRequest: Получени заявки за следване
reply: Отговори
mention: Споменавания
followRequestAccepted: Приети заявки за следване
all: Всички
pollEnded: Приключване на анкети
youGotQuote: '{name} те цитира'
youGotReply: '{name} ти отговори'
youGotMention: '{name} те спомена'
youGotMessagingMessageFromUser: '{name} ти изпрати чат съобщение'
youWereFollowed: те последва
_actions:
renote: Подсилвания
reply: Отговор
fileUploaded: Файлът е качен успешно
apps: Приложения
remindMeLater: Може би по-късно
clip: Подборка
notesCount: Брой публикации
followingCount: Брой последвани акаунти
create: Създай
create: Създаване
oneHour: Един час
oneDay: Един ден
oneWeek: Една седмица
@ -398,7 +515,213 @@ pageLoadError: Възникна грешка при зареждането на
enterListName: Въведи име за списъка
_mfm:
link: Връзка
hashtag: Хаштаг
url: URL адрес
mention: Споменаване
font: Шрифт
share: Споделяне
openInNewTab: Отваряне в нов раздел
showInPage: Показване в страницата
shareWithNote: Споделяне чрез публикация
flagAsBot: Маркиране на този акаунт като бот 🤖
nsfw: Деликатно
hideFromHome: Скриване от началния инфопоток
expandAllCws: Показване на съдържанието за всички отговори
collapseAllCws: Скриване на съдържанието за всички отговори
renoted: Подсилено.
renoteMute: Заглушаване на подсилванията
sensitive: Деликатно
mute: Заглушаване
attachCancel: Премахване на прикачен файл
renote: Подсилване
selectAntenna: Избор на антена
selectList: Избор на списък
selectChannel: Избор на канал
settingGuide: Препоръчителни настройки
annotation: Коментари
all: Всичко
muteAndBlock: Заглушени и блокирани
blockedUsers: Блокирани потребители
mutedUsers: Заглушени потребители
noteDeleteConfirm: Сигурен ли си, че искаш да изтриеш тази публикация?
hiddenTags: Скрити хаштагове
home: Начало
newPasswordRetype: Повтори новата парола
remove: Изтриване
removed: Успешно изтриване
deleteAreYouSure: Сигурен ли си, че искаш да изтриеш "{x}"?
saved: Запазени
startMessaging: Започване на нов чат
uploadFromUrl: Качване от URL адрес
imageUrl: URL адрес на изображение
fromUrl: От URL адрес
messaging: Чат
avatar: Профилна снимка
instanceName: Име на сървъра
instanceDescription: Описание на сървъра
accept: Приемане
name: Име
antennas: Антени
enableLocalTimeline: Включване на местния инфопоток
enableGlobalTimeline: Включване на глобалния инфопоток
findOtherInstance: Намиране на друг сървър
removeMember: Премахване на член
isAdmin: Администратор
isModerator: Модератор
_preferencesBackups:
save: Запазване на промените
loadFile: Зареждане от файл
list: Създадени резервни копия
cannotSave: Неуспешно запазване
apply: Прилагане към това устройство
saveConfirm: Запазване на резервното копие като {name}?
createdAt: 'Създадено на: {date} {time}'
updatedAt: 'Обновено на: {date} {time}'
cannotLoad: Неуспешно зареждане
saveNew: Запазване на ново резервно копие
inputName: Моля, въведи име за това резервно копие
deleteConfirm: Изтриване на резервното копие {name}?
delete: Изтриване на резервното копие
_registry:
createKey: Създаване на ключ
domain: Домейн
keys: Ключове
key: Ключ
_menuDisplay:
hide: Скриване
_channel:
nameOnly: Само име
notesCount: '{n} Публикации'
nameAndDescription: Име и описание
_messaging:
groups: Групи
_sfx:
antenna: Антени
chat: Чат
note: Нова публикация
notification: Известия
_weekday:
sunday: Неделя
monday: Понеделник
tuesday: Вторник
wednesday: Сряда
thursday: Четвъртък
friday: Петък
saturday: Събота
_antennaSources:
all: Всички публикации
_visibility:
localOnly: Само местни
_exportOrImport:
allNotes: Всички публикации
exploreFediverse: Разглеждане на Федивселената
notesAndReplies: Публикации и отговори
popularUsers: Популярни потребители
recentlyUpdatedUsers: Последно активни потребители
newPasswordIs: Новата парола е "{password}"
cacheClear: Изчистване на кеша
notFound: Не е намерено
popularTags: Популярни тагове
local: Местни
total: Общо
remote: Отдалечени
signinWith: Вписване чрез {x}
uiLanguage: Език на потребителския интерфейс
accountSettings: Настройки на акаунта
dashboard: Табло
openImageInNewTab: Отваряне на изображенията в нов раздел
youHaveNoGroups: Нямаш групи
existingAccount: Съществуващ акаунт
createAccount: Създаване на акаунт
category: Категория
tags: Тагове
accessibility: Достъпност
details: Подробности
install: Инсталиране
email: Ел. поща
emailAddress: Адрес на ел. поща
addItem: Добавяне на елемент
menu: Меню
visibility: Видимост
smtpHost: Хост
smtpUser: Потребителско име
invisibleNote: Невидима публикация
deletedNote: Изтрита публикация
description: Описание
preferencesBackups: Резервни копия
poll: Анкета
_relayStatus:
accepted: Прието
_feeds:
rss: RSS
atom: Atom
jsonFeed: JSON feed
copyFeed: Копиране на емисията
overview: Обзор
other: Други
channel: Канали
renotedCount: Брой получени подсилвания
no: Не
yes: Да
accountInfo: Информация за акаунта
send: Изпращане
renotesCount: Брой изпратени подсилвания
clearCache: Изчистване на кеша
closeAccount: Затваряне на акаунта
saveConfirm: Запазване на промените?
onlineUsersCount: '{n} потребители на линия'
nNotes: '{n} Публикации'
nUsers: '{n} Потребители'
developer: Разработчик
gallery: Галерия
popularPosts: Популярни страници
recentPosts: Последни страници
info: Относно
user: Потребител
offline: Извън линия
online: На линия
onlineStatus: Онлайн състояние
addDescription: Добавяне на описание
goBack: Назад
editCode: Редактиране на кода
publish: Публикуване
manageAccounts: Управление на акаунти
breakFollow: Премахване на последовател
learnMore: Научи повече
hashtags: Хаштагове
priority: Приоритет
hide: Скриване
document: Документация
saveAs: Запазване като…
copy: Копиране
emailServer: Ел. пощенски сървър
uninstall: Деинсталиране
author: Автор
smtpPass: Парола
accounts: Акаунти
userInfo: Информация за потребителя
isBot: Този акаунт е бот
removeAreYouSure: Сигурен ли си, че искаш да премахнеш "{x}"?
searchByGoogle: Търсене
size: Размер
tablet: Таблет
smartphone: Смартфон
deleteAccount: Изтриване на акаунта
numberOfPageCache: Брой кеширани страници
localOnly: Само местни
remoteOnly: Само отдалечени
beta: Бета
fast: Бърза
slow: Бавна
speed: Скорост
account: Акаунт
move: Преместване
migration: Прехвърляне
moveTo: Преместване на текущия акаунт в нов акаунт
moveToLabel: 'Акаунт, към който се местиш:'
moveAccount: Преместване на акаунта!
_gallery:
like: Харесване
liked: Харесани публикации
my: Моята галерия
withFiles: С прикачени файлове